Club repairs

     
 

 

Gripivahetus / Grip installation €4.00
Laba kinnitamine / Re-epoxy €10.00
Varrevahetus / Re-shaft €10.00
Tasakaalustamine / Swingweight Adjustment €15.00
Pikendamine / Shaft extending €13.00
Lühendamine / Shaft shortening €8.00
Laba nurga muutmine / Loft & Lie Adjustment €4.00
Gripivahetus oma gripiga / Grip installation using your own grips €5.00
Laba puurimine / Drilling €3.50
Korgi vahetus / Spike change €3.00